1100 متر باغ با درختان میوه یک ساعت آب سهمیه کشاورزی وکالت و قولنامه از سند مادر در موقعیت نصب برق و آب
قیمت: 230,000,000 تومان

  • شهریار ، بکه
  • کد: 1095 باغ و باغچه
صفحه 1 از 1