600 متر باغچه چهاردیواری سهمیه آب کشاورزی سند شش دانگ
قیمت: 600,000,000 تومان

  • شهریار ، بهاران
  • کد: 1719 باغ و باغچه

1250 متر باغ چهاردیواری درختان میوه مثمر سهمیه آب کشاورزی سند شش دانگ
قیمت: 1,000,000 تومان

  • شهریار ، بهاران
  • کد: 1566 باغ و باغچه
صفحه 1 از 1