6350 متر باغ 12 سند 6 قطعه تفکیک شده 500 متر ویلا 4 کنتور برق دارای درختان گردو گاز در موقعیت نصب دارای تلفن
قیمت: 1,587,500,000 تومان

  • شهریار ، رزکان
  • کد: 1119 باغ و باغچه

3500 متر باغ با درختان میوه آب هفته ای سند 6 دانگ
قیمت: 420,000,000 تومان

  • شهریار ، رزکان
  • کد: 915 باغ و باغچه
صفحه 1 از 1