15000 متر باغ انگور سند 6 دانگ منگوله دار آب رودخانه
قیمت: 900,000,000 تومان

  • شهریار ، حصارساتی
  • کد: 1079 باغ و باغچه

1800 متر باغ میوه
قیمت: 126,000,000 تومان

  • شهریار ، حصارساتی
  • کد: 878 باغ و باغچه
صفحه 1 از 1