4000 متر باغ مشجر دارای آب کشاورزی و برق شهری در یک مجموعه 10000 متری با جواز واقع شده است .
قیمت: 600,000,000 تومان

  • شهریار ، شهریار
  • کد: 410 باغ و باغچه

1500 متر باغ سهمیه آب یک ساعت و نیم
قیمت: 375,000,000 تومان

  • شهریار ، جوقین
  • کد: 941 باغ و باغچه

1500 متر باغ با حصار انشعابات آب ، برق ، گاز نزدیک زمین
قیمت: 225,000,000 تومان

  • شهریار ، جوقین
  • کد: 940 باغ و باغچه
صفحه 1 از 1