1000 متر باغ با درختان میوه ، نهال های 1ساله ، با وکالت از سند مادر
قیمت: 70,000,000 تومان

  • شهریار ، باغستان
  • کد: 1083 باغ و باغچه

سه قطعه باغ 1000 متری شن ریزی شده درختان مثمر
قیمت: 450,000,000 تومان

  • شهریار ، باغستان
  • کد: 1139 باغ و باغچه
صفحه 1 از 1