سه قطعه باغ 1000 متری شن ریزی شده درختان مثمر
قیمت: 450,000,000 تومان

  • شهریار ، باغستان
  • کد: 1139 باغ و باغچه
صفحه 1 از 1