1240 متر باغ درخت میوه یک طرف دیوار 3 طرف فنس کشی شده ، دارای آب سهمیه کشاورزی و دارای سند هیئت 7 نفره
قیمت: 125,000,000 تومان

  • شهریار ، باباسلمان
  • کد: 79 باغ و باغچه

5880 متر باغ 600 درخت شلیل آب شهری
قیمت: 882,000,000 تومان

  • شهریار ، باباسلمان
  • کد: 893 باغ و باغچه
صفحه 1 از 1