4000 متر باغ انگور سهمیه آب از کانال ، برق سه فاز
قیمت: 600,000,000 تومان

  • شهریار ، انجم آباد
  • کد: 904 باغ و باغچه

2000 متر باغ با درخت انگور ، بادام ، گردو
قیمت: 130,000,000 تومان

  • شهریار ، انجم آباد
  • کد: 1047 باغ و باغچه

8000 متر باغ با تفکیک درختان میوه مثمر آب سهمیه
قیمت: 400,000,000 تومان

  • شهریار ، انجم آباد
  • کد: 1048 باغ و باغچه
صفحه 1 از 1