2000 متر باغ با درخت انگور ، بادام ، گردو
قیمت: 130,000,000 تومان

  • شهریار ، انجم آباد
  • کد: 1047 باغ و باغچه

8000 متر باغ با تفکیک درختان میوه مثمر آب سهمیه
قیمت: 400,000,000 تومان

  • شهریار ، انجم آباد
  • کد: 1048 باغ و باغچه

4000 متر باغ انگور آب کانال ، برق 3 فاز
قیمت: 120,000,000 تومان

  • شهریار ، انجم آباد
  • کد: 904 باغ و باغچه
صفحه 1 از 1