1200 متر باغ چهار دیواری ، چاه آب ، مجوز 130 متر از شهرداری قولنامه از سند مادر به صورت ( عرصه و اعیان )

  • شهریار ، کردزار
  • کد: 1363 باغ و باغچه
صفحه 1 از 1