800 متر باغچه کاملا محصور ، آب ، برق سر ملک و دارای آب سهمیه کشاورزی
قیمت: 120,000,000 تومان

  • شهریار ، خادم آباد
  • کد: 210 باغ و باغچه

400 متر باغچه دارای آب شهری و سهمیه آب کشاورزی ، برق و گاز در موقعیت نصب
قیمت: 40,000,000 تومان

  • شهریار ، خادم آباد
  • کد: 211 باغ و باغچه
صفحه 1 از 1