5000 متر دریاچه پرورش ماهی گرمایی با کلیه مجوزات رسمی در روستای شهرستانک شهرستان رباط کریم
رهن: 100,000,000

  • رباط کریم ، شهرستانک
  • کد: 1174 پرورش ماهی
صفحه 1 از 1