1147 متر زمین با کاربری صنعتی دارای قولنامه از سند مادر
قیمت: 573,500,000 تومان

  • شهریار ، شهرقدس
  • کد: 1482 صنعتی

2300 متر زمین با کاربری صنعتی دارای قولنامه از سند اصلی مادر
قیمت: 437,000,000 تومان

  • سلفچگان ، فاز 2
  • کد: 1561 صنعتی
صفحه 1 از 1