365 متر زمین داخل بافت روستا
قیمت: 90,000,000 تومان

  • شهریار ، حصارساتی
  • کد: 909 زمین زراعی

15000 متر باغ انگور سند 6 دانگ منگوله دار آب رودخانه
قیمت: 900,000,000 تومان

  • شهریار ، حصارساتی
  • کد: 1079 باغ و باغچه

1800 متر باغ میوه
قیمت: 126,000,000 تومان

  • شهریار ، حصارساتی
  • کد: 878 باغ و باغچه

12500 متر زمین 4 دیواری قدیمی دارای امکانات آب ، برق و گاز دارای مجوز و قابلیت وام
قیمت: 625,000,000 تومان

  • شهریار ، حصارساتی
  • کد: 526 زمین زراعی

28000متر زمین باسند 6دانگ در موقعیت نصب آب ، برق ، گاز جنب یک قواره ی چهاردیواری
قیمت: 980,000,000 تومان

  • شهریار ، حصارساتی
  • کد: 375 زمین زراعی
صفحه 1 از 1