4000 متر باغ با انواع درختان میوه مثمر انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک
قیمت: 4,000,000,000 تومان

  • شهریار ، حصارزیرک
  • کد: 1679 باغ و باغچه

400 متر با انواع درختان میوه 20 ساله آسفالت شده تا درب ملک
قیمت: 400,000,000 تومان

  • شهریار ، حصارزیرک
  • کد: 1678 باغ و باغچه

1000 متر باغ چهاردیواری با انواع درختان میوه مثمر دارای سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان
قیمت: 800,000,000 تومان

  • شهریار ، حصارزیرک
  • کد: 1677 باغ و باغچه
صفحه 1 از 1