١٠٠٠ متر باغ چهارديوارى و درب ماشين رو يك ساعت سهميه آب كشاورزى برق مشترك با كنتور قانونى سند تك برگ
قیمت: 250,000,000 تومان

  • ملارد ، لم آباد
  • کد: 990 باغ و باغچه
صفحه 1 از 1