هزار متر زمین با موقعیت عالی واقع در اراضی وزارت دفاع شهریار
قیمت: 200,000,000 تومان

  • شهریار ، وزارت دفاع
  • کد: 724 مسکونی
صفحه 1 از 1