1000متر زمین با کابری مسکونی دارای سند شش دانگ
قیمت: 300,000,000 تومان

  • شهریار ، وزارت دفاع
  • کد: 1293 مسکونی

هزار متر زمین با موقعیت عالی واقع در اراضی وزارت دفاع شهریار
قیمت: 200,000,000 تومان

  • شهریار ، وزارت دفاع
  • کد: 724 مسکونی
صفحه 1 از 1