کد آگهی: 930
تاریخ ثبت: 1396/03/06
قیمت: 150,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: گلخانه
نوع سند:
مساحت: 5000
زیربنا:
نام مالک:
موبایل:
تلفن ثابت:

5000 متر زمین مناسب گلخانه و کشت قارچ