کد آگهی: 90
تاریخ ثبت: 1397/12/14
تعداد بازدید: 159
قیمت: 350,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: تک برگ
مساحت: 1060
نام مالک: شهبازی
موبایل: 09193170597

1060 متر زمین قواره ملک به صورت 2 بر 51/20 به صورت چهاردیواری در موقعیت آب ، برق ، گاز می باشد