کد آگهی: 893
تاریخ ثبت: 1396/03/05
قیمت: 882,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: باغ
نوع کاربری: باغ و باغچه
نوع سند: شش دانگ
مساحت: 5880
نام مالک: اشرف زاده
موبایل:09123958146

5880 متر باغ 600 درخت شلیل آب شهری