کد آگهی: 872
تاریخ ثبت: 1397/01/17
قیمت: 845,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند:
مساحت: 6500
زیربنا:
نام مالک:
موبایل: 09333444046
تلفن ثابت:

6500 متر زمین کشاورزی ، سند مشاع تک برگ در موقعیت آب ، برق و گاز قابل تفکیک به قطعات 1000 و 1500 متری