کد آگهی: 845
تاریخ ثبت: 1397/12/14
تعداد بازدید: 102
قیمت: 708,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: شش دانگ
مساحت: 5900
نام مالک: کریمی
موبایل: 09353042300

5900 متر زمین دارای چاه آب