کد آگهی: 65
تاریخ ثبت: 1397/02/17
قیمت: 700,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: بنچاق
مساحت: 10000
زیربنا:
نام مالک: حوسی
موبایل: 09127218815
تلفن ثابت:

یک هکتار زمین ، آب سهمیه کشاورزی به مدت 9 ساعت در هر دوره سند دار