کد آگهی: 567
تاریخ ثبت: 1397/12/14
قیمت: 135,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: تک برگ
مساحت: 1350
نام مالک: خوش نویس
موبایل:09102115201

1350 متر زمین در سقرچین شهریار بر جاده با سند دار