کد آگهی: 544
تاریخ ثبت: 1396/03/05
قیمت: 193,500,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: باغ
نوع کاربری: باغ و باغچه
نوع سند: تک برگ
مساحت: 1935
نام مالک: رحیمی
موبایل:09192256012

1935 متر باغ میوه چهاردیواری در اصیل آباد شهریار در موقعیت نصب آب ، برق و گاز