کد آگهی: 536
تاریخ ثبت: 1396/09/20
قیمت: 252,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: تک برگ
مساحت: 1800
زیربنا:
نام مالک: کوشش
موبایل: 09122301942
تلفن ثابت:

1800 متر زمین چهاردیواری با برق ، سهمیه آب و گاز