کد آگهی: 530
تاریخ ثبت: 1397/12/14
قیمت: 130,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
مساحت: 1050
نام مالک: نجیبی
موبایل:09127945918

1050 متر زمین در به ابعاد 20^15 در موقعیت نصب آب ، برق و گاز