کد آگهی: 368
تاریخ ثبت: 1397/12/14
قیمت: 640,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: تک برگ
مساحت: 16000
نام مالک: مرادی
موبایل:09123599184

16000متر زمین چهاردیواری سهمیه آب کشاورزی در هفته 6 ساعت سند شش دانگ منگوله دار