کد آگهی: 365
تاریخ ثبت: 1397/12/14
قیمت: 180,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: تک برگ
مساحت: 9000
نام مالک: امیر
موبایل:09125841300

9000متر زمین کشاورزی دوبر