کد آگهی: 365
تاریخ ثبت: 1396/03/04
قیمت: 180,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: تک برگ
مساحت: 9000
زیربنا:
نام مالک: امیر
موبایل: 09125841300
تلفن ثابت:

9000متر زمین کشاورزی دوبر