کد آگهی: 364
تاریخ ثبت: 1397/12/14
تعداد بازدید: 33
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: تک برگ
مساحت: 800
مشاور: نبی بارانی
موبایل: 09126654358
تلفن ثابت: 02165412070

چند قطعه زمین 800 متری دارای سهمیه آب کشاورزی امکانات : آب ، برق