کد آگهی: 300
تاریخ ثبت: 1396/09/24
قیمت: 60,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: قولنامه
مساحت: 1000
زیربنا:
نام مالک: حیدری
موبایل: 09351093706
تلفن ثابت:

1000 متر زمین با سهمیه آب ، در موقعیت نصب برق ، کد رهگیری ، قواره به صورت دو بر