کد آگهی: 250
تاریخ ثبت: 1396/03/13
نوع فایل: رهن و اجاره
نوع ملک: مرغداری
نوع کاربری: صنعتی
مساحت: 15000
نام مالک: نجفی
موبایل:09192615144

مرغداری 25 هزار قطعه ای گوشتی 15000 متر زمین 2100 متر سوله 300 متر متر بنا ، کارگری و دفتر مدیریت