کد آگهی: 180
تاریخ ثبت: 1397/02/17
قیمت: 70,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: مسکونی
نوع سند: تک برگ
مساحت: 120
زیربنا:
نام مالک: حبیبی
موبایل: 09124700644
تلفن ثابت:

1/5 دانگ از سند شش دانگی زمین در شهرگ فرهنگیان ( پروژه بهار فرهنگ ) قطعه تفکیکی 104به متراژ 447 با قابلیت جواز 12 واحدی در سه طبقه و انتقال قطعی و آماده ساخت و امکانات شهری کامل