کد آگهی: 1118
تاریخ ثبت: 1397/12/14
قیمت: 4,000,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: شش دانگ
مساحت: 40000
مشاور: املاک آبادگران
موبایل: 09369334209
تلفن ثابت: 71-۰۲۱۶۵۴۱۲۰۷۰

40000 متر زمین آب ، برق و گاز در موقعیت نصب سند شش دانگ