کد آگهی: 1036
تاریخ ثبت: 1397/12/14
تعداد بازدید: 78
قیمت: 187,410,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: تک برگ
مساحت: 6247
مشاور: نبی بارانی
موبایل: 09126654358
تلفن ثابت: 02165412070

6247 متر زمین کشاورزی سند مالکیت تک برگ