کد آگهی: 1035
تاریخ ثبت: 1397/12/14
تعداد بازدید: 22
قیمت: 860,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: شش دانگ
مساحت: 3440
نام مالک: عسگری
موبایل: 09129480448

3440 متر زمین دو طرف دیوار 7 ساعت آب در هفته سند 6 دانگ مجوز دیوار کشی صادر شده